Visie & Beleidsplein

Sportdiensten in beeld

resultaten van het Vlaamse sportdienst panel 2.0 (VSDP2.0)

Poppel, M. van, Scheerder, J., & Vandermeerschen, H. (2016). Sportdiensten in beeld: resultaten van het Vlaamse sportdienst panel 2.0 (VSDP2.0). Leuven: KU Leuven.

In deze vierentwintigste BMS-publicatie ligt de focus op het lokale sportbeleid. Deze tweede wave van het Vlaamse Sportdienst Panel (VSDP2.0) focust op diverse aspecten van de werking van sportdiensten van lokale besturen in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Organisatieprofiel, sportinfrastructuur en –promotie, de rol van lokale sportdiensten in het lokale sportbeleid zijn onder meer facetten die belicht worden. Waar mogelijk en relevant wordt er vergeleken met bevindingen uit de rapportering van de eerste wave van het Vlaams Sportdienst Panel zodat ook evoluties opgevolgd kunnen worden. Daarnaast werden er in functie van recente ontwikkelingen in het sportlandschap ook nieuwe items toegevoegd aan de survey. De afsluitende conclusies bundelen de voornaamste bevindingen en geven een indicatie voor welke uitdagingen de lokale sportsector staat. Deze BMS-studie kwam tot stand met medewerking van het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid (ISB).

Uitgever(s): KU Leuven,

Download(s)

Sportdiensten in beeld : resultaten van het Vlaamse sportdienst panel 2.0 (VSDP2.0)

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Marjolein van Poppel
Jeroen Scheerder
Hanne Vandermeerschen

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

België
Vlaanderen
gemeentelijk beleid
gemeenten
lokaal beleid
sportaccommodaties
sportbeleid