Visie & Beleidsplein

Professionalisering in de sport

beleidsvisie en -voorstellen opgesteld in opdracht van NOC*NSF

Janssens, J., Hoogendam, A., & Coopmans, B. (1997). Professionalisering in de sport: beleidsvisie en -voorstellen opgesteld in opdracht van NOC*NSF.

Conceptnota waarin beoogd wordt structuur aan te brengen in de gedachtevorming over professionalisering in de sport. Er wordt een beleidsvisie geformuleerd waaraan voorstellen gekoppeld zijn voor concretisering van de eerder geciteerde beleidsdoelstellingen van de rijksoverheid en van NOC*NSF.

Uitgever(s):

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Jan Janssens
Ad Hoogendam
Barbara Coopmans

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

NOC*NSF
beleid
professionalisering
rijksoverheid