Visie & Beleidsplein

Onderzoek sport- en beweegbeleid Leerdam 2015

Buijserd, J., Monkel, M., Berg, K. van den, & Lommers, L. (2015). Onderzoek sport- en beweegbeleid Leerdam 2015. Leerdam: Lokale Rekenkamer Leerdam.

In 2014 deed de Lokale Rekenkamer Leerdam onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het sport- en beweegbeleid in de gemeente Leerdam. In deze rapportage zijn de resultaten van dit onderzoek te lezen. De resultaten zijn voor hoor en wederhoor aangeboden aan de ambtelijke organisatie en het college van burgemeester en wethouders. De reactie van het college is integraal opgenomen in het rapport. In het tweede hoofdstuk staat de opzet van het onderzoek. Hoofdstuk drie schetst de context van sport- en beweegbeleid. Dit hoofdstuk sluit af met het normenkader. Hoofdstuk vier is een weergave van het sport- en beweegbeleid in de gemeente Leerdam. Het vijfde hoofdstuk bevat de analyse aan de hand van het normenkader. De conclusies en aanbevelingen zijn opgenomen in het zesde hoofdstuk. De rapportage sluit af met de reactie van het college. 

Uitgever(s): Lokale Rekenkamer Leerdam,

Download(s)

Onderzoek sport- en beweegbeleid Leerdam 2015

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Jos Buijserd
Martin Monkel
Karin van den Berg
Liselore Lommers

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beleid
gemeentelijk beleid
gemeenten
lokaal beleid
sportbeleid