Visie & Beleidsplein

Dubbelspel

over instrumentalisering van de sportvereniging

Waardenburg, M. (2016). Dubbelspel: over instrumentalisering van de sportvereniging. Utrecht: Universiteit Utrecht.

Overheden proberen civil society-organisaties als instrument in te zetten voor verschillende publieke vraagstukken. Dit proefschrift betreft een interpretatief onderzoek naar de wijze waarop sportverenigingen inspelen op instrumentalisering door overheden. Naast een analyse van instrumentalisering van de sportvereniging in beleid en praktijk levert dit proefschrift een funderende bijdrage aan de conceptualisering van instrumentalisering. Het proefschrift constateert dat sportverenigingen positief staan tegenover een grotere maatschappelijke rol in de lokale samenleving, wanneer dit bijdraagt aan het realiseren van de eigen ambities, en dat sportverenigingen grenzen stellen aan instrumentalisering. Een aanvullend inzicht is dat sportverenigingen het sportbeleid zelf instrumenteel gebruiken voor een positieve relatie met de gemeente en het realiseren van ambities van de club. Dit proefschrift laat tevens zien dat overheden hun beleid blootstellen aan instrumenteel gebruik, wanneer zij civil society-organisaties tot instrument van publiek beleid maken. Instrumentalisering kan daarom worden beschouwd als een veranderlijk, ambigu en dubbelzijdig proces.

Uitgever(s): Universiteit Utrecht,

Download(s)

Dubbelspel : over instrumentalisering van de sportvereniging

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Maikel Waardenburg

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beleid
gemeenten
proefschriften
sportverenigingen
vitale sportaanbieders