Visie & Beleidsplein

Sporten en bewegen door Rotterdammers, 2015

Vries, C. de (2016). Sporten en bewegen door Rotterdammers, 2015. Rotterdam: Gemeente Rotterdam, dienstencentrum Onderzoek en Business Intelligence (OBI).

In het najaar van 2015 vond opnieuw het Vrijetijdsonderzoek (VTO) plaats. Dit onderzoeksrapport presenteert de resultaten over sportdeelname en andere vormen van bewegen. 62 procent van de Rotterdammers (13 tot 80 jaar) deed in 2015 aan sport. Daarmee is de gemeentelijke doelstelling van 60 procent sportdeelname gehaald. De sportdeelname is licht toegenomen na jarenlang gelijk te zijn gebleven. Na enkele metingen die resulteerden in 59 procent sportdeelname lijkt er nu sprake van een positieve trendbreuk maar de toekomst moet uitwijzen hoe bestendig de stijgende lijn is. Niet alleen het aandeel sporters is toegenomen, ook de frequentie van die sportdeelname is toegenomen. Er zijn dus in verhouding in de laatste meting vrij veel sporters die vaak aan sport doen. Verreweg de meest beoefende sport is fitness.

Uitgever(s): Gemeente Rotterdam, dienstencentrum Onderzoek en Business Intelligence (OBI),

Download(s)

Sporten en bewegen door Rotterdammers, 2015

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Chris de Vries

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Beweegrichtlijn
lichaamsbeweging
sportbeoefening