Visie & Beleidsplein

Sportmonitor Groningen

tussenmeting 2015

Jong, L. de, Kolstein, M., & Stinissen, A. (2016). Sportmonitor Groningen: tussenmeting 2015. Groningen: Onderzoek en Statistiek Groningen.

In deze rapportage worden de resultaten van de tweede meting in het kader van de Sportmonitor Groningen gepresenteerd. De eerste meting was in 2011. De opbouw van de Sportmonitor Groningen vond plaats in het kader van de sportvisie Meer ruimte voor Sport en Bewegen 2010-2020, waarin het monitoren en evalueren van de sportvisie tot de uit te voeren programma’s behoort. Deze visie is in 2015 geactualiseerd in het Meerjarenprogramma Sport en Bewegen 2016-2020. De Sportmonitor vormt binnen de gemeente Groningen een stap in de opbouw van een Beleidsinformatie Systeem (BIS). Deze monitor zal in de toekomst worden voortgezet binnen de Basismonitor Groningen. Deze rapportage geeft de stand van zaken weer in het jaar 2015 of als er geen gegevens zijn van 2015 die in het meest recente jaar daarvoor. 

Uitgever(s): Onderzoek en Statistiek Groningen,

Download(s)

Sportmonitor Groningen : tussenmeting 2015

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Laura de Jong
Marjolein Kolstein
Age Stinissen

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Groningen
monitors
sport (algemeen)
sportbeleid
sportbeoefening