Visie & Beleidsplein

Sportparticipatie 2014 volwassenen

Gemeente 's-Hertogenbosch, Onderzoek & Statistiek (2015). Sportparticipatie 2014 volwassenen. 's-Hertogenbosch: Gemeente 's-Hertogenbosch.

In het najaar van 2014 is de sportparticipatie van de volwassen inwoners van de gemeente ’s-Hertogenbosch onderzocht. Als nulmeting zijn ook de inwoners van Nuland en Vinkel in het onderzoek meegenomen. Per 1 januari 2015 maken Nuland en Vinkel namelijk deel uit van de gemeente ’s-Hertogenbosch. Het onderzoek is gehouden onder inwoners van 18 tot 84 jaar. Er is onder andere gekeken naar de sportparticipatie, de mate van sporten in verenigingsverband, de tevredenheid over sportvoorzieningen en het behalen van de beweegnorm. Het gemiddelde van ’s-Hertogenbosch in 2014 is berekend zonder de kernen Nuland en Vinkel. De cijfers voor deze kernen worden in deze rapportage apart gepresenteerd.

Uitgever(s): Gemeente 's-Hertogenbosch,

Download(s)

Sportparticipatie 2014 volwassenen

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Gemeente 's-Hertogenbosch, Onderzoek & Statistiek

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Beweegrichtlijn
gemeenten
lichaamsbeweging
sportbeoefening
sportinfrastructuur
volwassenen