Visie & Beleidsplein

Stadsmonitor

thema sport

Gemeente Nijmegen, Onderzoek en Statistiek (2016). Stadsmonitor: thema sport. Nijmegen: Gemeente Nijmegen.

Na de sterke groei van de sportdeelname bij de volwassenen Nijmegenaren in de periode 2009-2013 laat 2015 een stabilisatie zien. De groei tot 2013 had vooral te maken met de sterke groei van het aantal wandelaars, fietsers en hardlopers en met de toename van het ongeorganiseerde sporten. Bij de Nijmeegse basisschoolkinderen is het percentage dat voldoende beweegt, en ook het percentage sportclubleden, in de periode 2009-2013 afgenomen. Tegelijk is het verschil tussen de wel- en nietaandachtsgebieden voor de mate van bewegen door basisschoolkinderen kleiner geworden. Vanaf de 16 jaar neemt het aandeel sportverenigingsleden scherp af. Vmbo-leerlingen zijn minder vaak lid van een sportvereniging dan havo/vwo-leerlingen. Wel doen ze meer aan sport buiten sportverenigingen om. Bij lager opgeleide volwassenen, basisschoolkinderen met laag opgeleide ouders en vmbo-leerlingen komt bewegingsarmoede vaker voor. Ten opzichte van de benchmarksteden wordt er in Nijmegen naar verhouding veel aan sporten en bewegen gedaan. Diverse vormen van sporten en bewegen, waaronder hardlopen en wandelen, worden in Nijmegen meer dan gemiddeld beoefend.

Uitgever(s): Gemeente Nijmegen,

Download(s)

Stadsmonitor: thema sport

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Gemeente Nijmegen, Onderzoek en Statistiek

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gemeenten
sportbeoefening