Visie & Beleidsplein

Hoe scoort Nederlandse jeugd op bewegen?

Beck, R., Takken, T., & Burghard, M. (2016). Hoe scoort Nederlandse jeugd op bewegen?. Alles over sport.

De eerste Nederlandse Physical Activity Report Card werd op 19 september 2016 gepresenteerd door het Wilhelmina Kinderziekenhuis- Super-Lab, een Utrechts samenwerkingscollectief voor kindergeneeskunde. Het is te vinden op www.super-lab.nl/report- card-2016/. In november worden de Nederlandse scores wereldwijd vergeleken met 40 deelnemende landen.

Invloed van beleid en omgeving op bewegen

De Report Card hanteert de ‘ecologische aanpak’ voor het probleem van fysieke inactiviteit bij kinderen. Daarbij onderzoek je hoe beleid en leefomgeving actief gedrag en bewegen beïnvloeden. Denk bijvoorbeeld aan het mogelijk maken van actief transport van en naar school. Door hier beleid op te maken (auto parkeren bij school ontmoedigen) of de leefomgeving goed in te richten (afgeschermde fietspaden) heb je als overheid invloed op beweeggedrag. De Report Card heeft gekeken naar hoe Nederlandse jeugd scoort op de volgende indicatoren:

  • Voldoen aan Nederlandse Norm Gezond Bewegen
  • Georganiseerd sporten
  • Sedentair gedrag
  • Actief transport
  • (Buiten)spelen
  • Familie & leeftijdsgenoten
  • School
  • Buurt en gebouwde omgeving
  • (Non)-overheid strategieën & investeringen

Voldoendes en onvoldoendes

Het rapport laat zien dat Nederlandse jeugd een voldoende scoort op deelnemen aan sport en actief (buiten)spelen. Nederlandse kinderen bewegen in zijn totaliteit echter te weinig. Hoewel ze veel dagelijkse beweging krijgen door lopen en fietsen, is dat niet genoeg om te voldoen aan de beweegnorm van 60 minuten matig tot intensieve fysieke activiteit per dag. Ook kan het bewegen op school beter. De infrastructuur en faciliteiten om te bewegen scoren wel voldoende. 

Lees het complete artikel op Allesoversport.nl

Uitgever(s):

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Rebecca Beck
Tim Takken
Marcella Burghard

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.