Visie & Beleidsplein

De kern plus een link

naar een Sportevenementen Informatie Systeem

Breedveld, K., & Hover, P. (2016). De kern plus een link: naar een Sportevenementen Informatie Systeem. Utrecht: Mulier Instituut.

Sportevenementen nemen een betekenisvolle plaats in in het sportbeleid en in de beleving van de sport in Nederland. Rijk, provincies, gemeenten en bonden investeren in sportevenementen omwille van de maatschappelijke betekenis van evenementen. Toch staat de kennisverzameling over sportevenementen nog relatief in de kinderschoenen. Het netwerk Kracht van Sportevenementen wenst hierin verandering aan te brengen en wil een impuls geven aan de kennisverzameling over evenementen. Het heeft daarop aan het Mulier Instituut om advies gevraagd aan welke informatie over Nederlandse sportevenementen behoefte bestaat bij partijen in het veld; hoe dit aansluit bij bestaande informatieverzamelingen en richtlijnen; en hoe aanvullende informatie het beste kan worden verzameld, beheerd en ontsloten.

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Download(s)

De kern plus een link : naar een Sportevenementen Informatie Systeem

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Koen Breedveld
Paul Hover

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

databanken
kennisnetwerken
sportevenementen