Visie & Beleidsplein

Handleiding MFA Startup Tool

versie 1.0

Kenniscentrum Sport (2016). Handleiding MFA Startup Tool: versie 1.0. Ede: Kenniscentrum Sport.

De MFA Startup Tool is een hulpmiddel bij het opstarten van een proces dat moet leiden tot realisatie van een multifunctionele accommodatie (mfa). De tool is bedoeld voor projectleiders, voor toekomstige huurders/gebruikers van de accommodatie en andere belanghebbenden. Alle stakeholders verkrijgen zo inzicht in welke fase het project zich bevindt. De applicatie helpt bij het definiëren van de functies en gebruik van het gebouw zijn.

Met behulp van de tool kunnen investeringskosten en exploitatiekosten van de accommodatie berekend worden. Tevens biedt deze inzicht in het gebruiksrooster van binnensportaccommodaties en/of zwembaden als die onderdeel uitmaken van de MFA. De tool omvat de volgende mogelijke functies van een MFA: basisonderwijs, binnen- en buitensport, zwemmen, horeca, bso, zorg en welzijn.

Uitgever(s): Kenniscentrum Sport,

Download(s)

Handleiding MFA Startup Tool : versie 1.0

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Kenniscentrum Sport

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

hulpmiddelen
multifunctionele accommodaties
sportaccommodaties