Visie & Beleidsplein

Maatschappelijke betekenis Special Olympics Nationale Spelen 2016

een onderzoek naar de betekenis van Special Olympics Nationale Spelen 2016 voor de ontwikkeling van de vraag naar en het aanbod van sport voor mensen met een verstandelijke beperking in de regio Nijmegen

Lindert, C. van, Lammertink, N., Wijze, E. de, Scholten, V., Schep, P., & Ven, A. van de (2016). Maatschappelijke betekenis Special Olympics Nationale Spelen 2016: een onderzoek naar de betekenis van Special Olympics Nationale Spelen 2016 voor de ontwikkeling van de vraag naar en het aanbod van sport voor mensen met een verstandelijke beperking in de regio Nijmegen. Utrecht: Mulier Instituut.

In 2016 namen Nijmegen, Wijchen en Groesbeek tezamen de organisatie van de Special Olympics Nationale Spelen (SONS) 2016, een groot sportevenement voor mensen met een verstandelijke beperking, op zich. Tevens wilde Stichting SONS een bijdrage leveren aan de stimulering van de sport- en beweegdeelname van mensen met een verstandelijke beperking door de bewustwording te vergroten en de samenwerking op te zoeken met relevante partijen. Het Mulier Instituut heeft, in samenwerking met HAN sport en bewegen, onderzocht wat volgens betrokkenen de betekenis van de Nationale Spelen 2016 kan zijn voor de ontwikkeling van de vraag naar en het aanbod van sport voor mensen met een verstandelijke beperking in regio Nijmegen. Hiervoor zijn drie deelonderzoeken uitgevoerd:

  1. Belevingsonderzoek: tijdens het evenement zijn korte interviews afgenomen bij deelnemers, hun ouders/verzorgers/naasten, vrijwilligers, trainers en coaches van de organiserende sportverenigingen;
  2. Onderzoek zorginstellingen: voorafgaand aan de spelen zijn interviews afgenomen met vertegenwoordigers van drie zorginstellingen in de regio Nijmegen;
  3. Onderzoek sportaanbieders en beleidsmedewerkers: voorafgaand aan de spelen zijn interviews afgenomen met vertegenwoordigers van sportverenigingen en beleidsmedewerkers (met sport in de portefeuille) in de regio Nijmegen.

De resultaten worden in deze rapportage gepresenteerd.

Uitgever(s): Mulier Instituut, HAN Sport en Bewegen,

Download(s)

Maatschappelijke betekenis Special Olympics Nationale Spelen 2016

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Caroline van Lindert
Nienke Lammertink
Eva de Wijze
Vera Scholten
Puck Schep
Arnoud van de Ven

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Special Olympics
beleving
gehandicaptensporten
mensen met een verstandelijke beperking
sportbeoefening
sportevenementen