Visie & Beleidsplein

Mogelijkheden voor het verbeteren van de interventie 'Elke Stap Telt'

een onderzoek naar de lokale implementatie

Lekkerkerk, N. (2016). Mogelijkheden voor het verbeteren van de interventie 'Elke Stap Telt': een onderzoek naar de lokale implementatie. Vlissingen: HZ University of Applied Sciences.

SportZeeland ontwikkelt en coördineert sport- en beweegprogramma’s voor jong en oud, met als doel dat alle inwoners van de provincie Zeeland naar eigen mogelijkheden en wensen deel kunnen nemen aan sport en bewegen. Kwaliteit en continuïteit staan hierbij voorop. SportZeeland is de eigenaar van de leefstijlinterventie ‘Elke Stap Telt’. Een laagdrempelig wandeltrainingsprogramma voor 50/55-plussers waarbij het opbouwen van de conditie en het stimuleren van sociale contacten centraal staan. De onderzoeksvraag die in deze scriptie centraal staat, luidt als volgt: Hoe kan de lokale implementatie van de interventie ‘Elke Stap Telt’ verbeterd worden om de doelen van de interventie te vergroten? Om antwoord te geven op deze vraag is onderzocht in welke mate de lokale partners de interventie uitvoeren volgens de richtlijnen, welke factoren volgens de lokale partners van invloed zijn tijdens de implementatie, wat de ervaringen van de lokale partners zijn met de kwaliteit van de interventie en de overdracht van SportZeeland, en wat de ervaringen van de deelnemers zijn tijdens hun deelname aan de interventie. Dit is onderzocht middels een procesevaluatie. Tijdens de dataverzameling is gebruikgemaakt van enquêtes en interviews. 

Uitgever(s): HZ University of Applied Sciences,

Download(s)

Mogelijkheden voor het verbeteren van de interventie 'Elke Stap Telt' : een onderzoek naar de lokale implementatie

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Nicole Lekkerkerk

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

implementatie
interventies
lichaamsbeweging
ouderen
scripties
wandelen