Visie & Beleidsplein

Sportverenigingen en accommodaties

de stand van zaken in 2004

Nuijten, S., & Roques, C. (2004). Sportverenigingen en accommodaties: de stand van zaken in 2004. Arnhem: NOC*NSF.

Resultaten van een onderzoek bij sportverengingen over ruimte en accommodaties. Veel sportverenigingen ervaren knelpunten met betrekking tot de accommodatie-eisen vanuit hun bond, de reguliere wet- en regelgeving over accommodaties, de beschikbaarheid van de accommodatie, de financiering en veiligheid. De ondervraagden zijn redelijk tevreden over de locatie van hun accommodatie en het toenemende medegebruik door derden.

Uitgever(s): NOC*NSF,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Saskia Nuijten
Colette Roques

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

accommodaties
financiering
sportaccommodaties
sportverenigingen
veiligheid
wet- en regelgeving