Visie & Beleidsplein

Het Sportloket

een onderzoek naar geschikte applicaties die de self-efficacy van het beweeggedrag van volwassen revalidanten bevorderen

Luteijn, N. (2016). Het Sportloket: een onderzoek naar geschikte applicaties die de self-efficacy van het beweeggedrag van volwassen revalidanten bevorderen. Vlissingen: HZ University of Applied Sciences.

Het revalidatiecentrum Revant te Breda heeft een sportloket. De initiatiefneemsters zien dat (oud) revalidanten terugkeren bij het revalidatiecentrum met oude klachten. Dit komt omdat zij terugvallen in oude sport- en beweeggewoontes. De (oud) revalidanten die zich bij het sportloket melden, vragen naast het sportadvies naar sport- en beweegapplicaties voor op de smartphone. De revalidanten vertonen tijdens en vlak na de behandeling een bepaald sport- en beweeggedrag. Ze hebben moeite met het volhouden van dit gedrag, ofwel hun self-efficacy is te laag. De therapeuten bij het sportloket leek het een goed idee om sport- en beweegapplicaties aan te bieden als hulpmiddel. Het onderzoek is gebaseerd op de functies en implementatie van de applicaties die beweeggedrag moeten stimuleren. De hoofdvraag die in deze scriptie centraal staat, luidt als volgt: Welke applicaties zijn het meest geschikt om de self-efficacy ten aanzien van het beweeggedrag van volwassen revalidanten van Revant te stimuleren? De resultaten van het onderzoek worden in deze scriptie gepresenteerd.

Uitgever(s): HZ University of Applied Sciences,

Download(s)

Het Sportloket : een onderzoek naar geschikte applicaties die de self-efficacy van het beweeggedrag van volwassen revalidanten bevorderen

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

N. Luteijn

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beweegstimulering
patiënten
revalidatie
scripties
sportapps
sportstimulering