Visie & Beleidsplein

Sport in transitieregio's

ontwikkeling van de sport in gebieden met demografische uitdagingen

Roest, J. van der, Ginneken, Z.J.M.S. van, & Kalmthout, J. van (2016). Sport in transitieregio's: ontwikkeling van de sport in gebieden met demografische uitdagingen. Utrecht: Mulier Instituut.

Dit rapport bevat de nulmeting van een effectmeting naar het project 'Pilots Transitieatlas en Open club 2015' dat door NOC*NSF in samenwerking met Public Result en in afstemming met Kenniscentrum Sport, VSG, het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het Ministerie van Binnenlandse Zaken wordt uitgevoerd. In deze pilots wordt de Open club-gedachte bij sportverenigingen gestimuleerd vanuit het oogpunt van demografische transitie in enkele geselecteerde regio’s in Nederland. In dit rapport is een vergelijking gemaakt tussen deze regio’s en een aantal controleregio’s, regio’s waar geen pilots zijn uitgevoerd, maar die verder goed te vergelijken zijn met de geselecteerde pilotregio’s. In volgende rapportages kan dankzij de toevoeging van de controleregio’s een goede analyse gemaakt worden van de uitkomsten van deze pilotprojecten. Uit de eerste analyses blijkt dat de meeste onderzochte transitieregio’s te maken hebben met een sportparticipatie die lager ligt dan het landelijk gemiddelde, maar een bovengemiddeld sportverenigingslidmaatschap. De organisatiekracht en de Open club-gedachte is in de onderzochte regio’s redelijk vergelijkbaar met het Nederlands gemiddelde. Opvallend is echter dat een relatief grote groep verenigingen een 'onvoldoende' scoort op de Open club-index. Dit suggereert dat de pilots Open club juist in deze regio’s een grote impact zouden kunnen hebben. De leefbaarheid in de twaalf regio’s is relatief goed te noemen: in de meeste regio’s is de score hoger dan het landelijk gemiddelde.

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Download(s)

Sport in transitieregio's : ontwikkeling van de sport in gebieden met demografische uitdagingen

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Jan-Willem van der Roest
Zoë van Ginneken
Janine van Kalmthout

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

demografie
krimpgebieden
leefbaarheid
pilotprojecten
sportbeoefening
sportverenigingen
vitale sportaanbieders