Visie & Beleidsplein

Rotterdamse planningsnorm openbare zwembaden

Breedveld, K., Werff, H. van der, Floor, C., Bennenbroek, M., & Spreen Brouwer, T. (2016). Rotterdamse planningsnorm openbare zwembaden. Utrecht: Mulier Instituut.

In het Beleidskader Zwemmen van juni 2015 beschrijft de stad het beleid ten aanzien van het zwemmen in de stad voor de periode 2015-2025. Als onderdeel van dat beleidskader is benoemd dat een toekomstbestendige planningsnorm voor de Rotterdamse openbare zwembaden wordt ontwikkeld die rekening houdt met de Rotterdamse situatie, met het zwembeleid en met landelijke trends en ontwikkelingen. De gemeente heeft het Mulier Instituut en de Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB) gevraagd om deze planningsnorm te ontwikkelen. Bij de vraag naar en het aanbod van zwemwater gaat het zowel om het volume, de kwaliteit, als de samenstelling (type bad, uren). Daarbij is onderscheid gemaakt naar de volgende activiteiten: zwemonderwijs, zwemsport, doelgroepzwemmen, banenzwemmen en recreatiezwemmen. Alle calculaties zijn voor zes gebieden in de stad apart gemaakt. Er is voor het project enkel gekeken naar de overdekte zwembaden. Als tijdshorizon voor het project is 2030 gehanteerd. Voor het onderzoek is gebruikgemaakt van nationale (CBS) gegevens en van specifiek Rotterdamse gegevens (o.a. onderzoeken GGD en OBI, bezoekgegevens en roosters zwembaden). Verder zijn interviews afgenomen met bedrijfsleiders van zwembaden, zwemverenigingen en zwemlesaanbieders. De opdrachtgever heeft voor het onderzoek een begeleidingscommissie geformeerd, waarmee gedurende de ontwikkeling van de planningsnorm drie keer is gesproken. Samenvattend stellen de onderzoekers dat de capaciteit om zwemles te geven het grootste knelpunt vormt in de benodigde hoeveelheid zwemwater. Met name in Centrum doen zich behoorlijke tekorten voor.

Uitgever(s): Mulier Instituut, KNZB,

Download(s)

Rotterdamse planningsnorm openbare zwembaden

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Koen Breedveld
Harold van der Werff
Corry Floor
Mark Bennenbroek
Thijs Spreen Brouwer

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

binnenzwembaden
gemeentelijk beleid
ruimtelijke ordening
sportaccommodaties
zwembaden
zwemmen