Visie & Beleidsplein

Weer meedoen door sport en bewegen als vorm van sociale activering

Lucassen, J.M.H., Sterkenburg, J. van, & Nielander, D. (2004). Weer meedoen door sport en bewegen als vorm van sociale activering. 's-Hertogenbosch: W.J.H. Mulier Instituut.

Gezamenlijke uitgave van het Mulier Instituut en het Landelijk Centrum voor Opbouwwerk (LCO), waarin wordt ingegaan op de vraag wat sport en bewegen eraan kunnen bijdragen dat mensen weer gaan meedoen in onze maatschappij. Er wordt een overzicht gegeven van de initiatieven die in Nederland rond het thema sport, bewegen en sociale activering zijn genomen en een aantal praktijkvoorbeelden komt uitgebreid aan bod. Kansen en knelpunten binnen de initiatieven worden op een rijtje gezet. Op basis van de verzamelde informatie worden aanbevelingen gedaan aan diegenen die een nieuw initiatief op dit terrein willen beginnen. De brochure is onder andere bedoeld voor medewerkers van landelijke en regionale beleidsinstanties betrokken bij sociale activering, lokale beleidsmakers en projectleiders in de sectoren sociale zaken, welzijn, sport en recreatie, en medewerkers van landelijke en regionale ondersteuningsorganisaties.

Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut, LCO,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Jo Lucassen
Jacco van Sterkenburg
Daniƫlle Nielander

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beleid
samenleving
sociale activering
sport (algemeen)