Visie & Beleidsplein

Friese sportverenigingsmonitor 2016

hoe gaat het met de Friese sportverenigingen in veranderende omstandigheden?

Donker, A., Bosma, L., Hoekstra, S., Woudstra, Y., Hakkers, S., Kalmthout, J. van, & Ginneken, Z.J.M.S. van (2016). Friese sportverenigingsmonitor 2016: hoe gaat het met de Friese sportverenigingen in veranderende omstandigheden?. Heerenveen: Sport Fryslân.

De Friese Sportverenigingsmonitor meet tweejaarlijks de organisatiekracht van de Friese sportverenigingen en of verenigingen werken vanuit de open club gedachte. De Friese Sportverenigingsmonitor is opgezet door Sport Fryslân, het Fries Sociaal Planbureau en het Mulier Instituut. In dit rapport worden de resultaten van de eerste meting weergegeven. De vragenlijst is bij de verenigingen afgenomen in de vorm van een webenquête. Om te bepalen hoe krachtig en open de Friese verenigingen zijn heeft het Mulier Instituut een index ontwikkeld, bestaande uit twee dimensies organisatiekracht en open club. Twaalf procent van de Friese sportverenigingen kan beschouwd worden als een open vereniging. Deze verenigingen scoren 'voldoende' of 'goed' op beide indexen. De helft van de verenigingen heeft genoeg organisatiekracht, maar werkt niet of nauwelijks vanuit een open club gedachte in Fryslân (krachtige verenigingen). Een derde van de verenigingen scoort op beide indexen onder de maat (kwetsbare verenigingen).

Uitgever(s): Sport Fryslân, Fries Sociaal Planbureau, Mulier Instituut,

Download(s)

Friese sportverenigingsmonitor 2016 : hoe gaat het met de Friese sportverenigingen in veranderende omstandigheden?

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Allard Donker
Lammert Bosma
Sibilla Hoekstra
Ymkje Woudstra
Stephan Hakkers
Janine van Kalmthout
Zoë van Ginneken

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Friesland
monitors
provinciaal beleid
sportbeleid
sportverenigingen
vitale sportaanbieders