Visie & Beleidsplein

Friese sportverenigingsmonitor 2016

factsheet oktober

Sport Fryslân, Fries Sociaal Planbureau, & Mulier Instituut (2016). Friese sportverenigingsmonitor 2016: factsheet oktober. Heerenveen: Sport Fryslân.

De Friese Sportverenigingsmonitor brengt tweejaarlijks in kaart hoe het staat met de organisatiekracht van de Friese sportverenigingen en of zij werken vanuit een open club gedachte. De monitor voorziet gemeenten en ondersteuningsorganisaties van informatie, waardoor zij nog beter ondersteuning kunnen bieden bij het toekomstbestendig maken van verenigingen. Door de metingen in de tijd te herhalen is het mogelijk om de Friese sportverenigingen te volgen. Hoe gaat het met ze in veranderende omstandigheden en heeft ondersteuning het gewenste effect? Eind 2015 en begin 2016 zijn de sportverenigingen in Fryslân voor het eerst bevraagd middels een vragenlijst. De belangrijkste uitkomsten uit het rapport worden belicht in deze factsheet.

Uitgever(s): Sport Fryslân, Fries Sociaal Planbureau, Mulier Instituut,

Download(s)

Friese sportverenigingsmonitor 2016 : factsheet oktober

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Sport Fryslân
Fries Sociaal Planbureau
Mulier Instituut

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Friesland
factsheets
monitors
provinciaal beleid
sportbeleid
sportverenigingen
vitale sportaanbieders