Visie & Beleidsplein

Ruimte voor hockey in de regio Utrecht 2016-2035

een vraag-aanbod analyse

Wezenberg-Hoenderkamp, K., & Schadenberg, B. (2016). Ruimte voor hockey in de regio Utrecht 2016-2035: een vraag-aanbod analyse. Utrecht: Mulier Instituut.

Uit ruimteonderzoeken uitgevoerd door het Mulier Instituut in 2006 en 2012 en verschillende gesprekken met de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB) is gebleken dat de capaciteit voor de hockeysport in de regio Utrecht een groot knelpunt vormt in het sportaccommodatiebeleid. De huidige problematiek wordt gezien als een bovenstedelijk probleem, waarbij een regionale aanpak gewenst is. In opdracht van de gemeente Utrecht en de KNHB heeft het Mulier Instituut een regionaal onderzoek uitgevoerd dat de hockeysport in de regio Utrecht analyseert. De resultaten van het onderzoek geven de gemeenten, de verenigingen en de hockeybond inzicht in de huidige en toekomstige regionale behoefte aan hockeyruimte en laten zien waar eventueel nog ruimte ligt om de druk op sportparken te verlagen. Door het regionale karakter van het onderzoek en het in kaart brengen van de verzorgingsgebieden kunnen onderbouwde keuzes worden gemaakt om het aanbod aan hockeyruimte beter met de behoefte in balans te brengen. Dat er in de toekomst nog meer behoefte komt aan ruimte voor hockey is zeker: de doorstroming binnen de jeugd, de bevolkingsgroei, de huidige wachtlijsten en de enorme populariteit van de sport zorgen ervoor dat meer ruimte nodig is of dat er beter gebruik gemaakt moet worden van de huidige capaciteit.

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Download(s)

Ruimte voor hockey in de regio Utrecht 2016-2035 : een vraag-aanbod analyse

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Karin Wezenberg-Hoenderkamp
Björn Schadenberg

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

accommodaties
beleid
gemeentelijk beleid
gemeenten
hockey
ruimtelijke ordening
sportaccommodaties
sportbeleid
sportinfrastructuur