Visie & Beleidsplein

Knelpuntenanalyse sportaccommodaties Helmond

eindadvies

Heuvel, M. van den, & Roques, C. (2004). Knelpuntenanalyse sportaccommodaties Helmond: eindadvies. 's-Hertogenbosch: W.J.H. Mulier Instituut.

In opdracht van de gemeente Helmond is een onderzoek uitgevoerd naar de sportaccommodaties in de gemeente Helmond. Dit onderzoek richtte zich op het in kaart brengen van de knelpunten zoals die worden ervaren door de sportverenigingen in Helmond. Op basis van de resultaten wil de gemeente komende jaren verbeteringen aanbrengen in de kwaliteit van de sportaccommodaties. In dit eindadvies wordt aangegeven bij welke accommodaties investeringen nodig zijn om tegemoet te komen aan de kwaliteitseisen die aan sportaccommodaties kunnen worden gesteld.

Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Mark van den Heuvel
Colette Roques

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gemeenten
kwaliteit
sportaccommodaties
sportverenigingen