Visie & Beleidsplein

Adviesrapport Masterplan groot Utrecht

Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB) (2016). Adviesrapport Masterplan groot Utrecht. Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB).

Het onderzoek van het Mulier Instituut maakt duidelijk dat het huidige aanbod aan hockeyruimte niet meer voldoet aan de behoefte aan hockeyruimte. In de toekomst zal de behoefte aan ruimte voor hockey alleen nog maar groter worden. Dit wordt onder andere veroorzaakt door de doorstroming binnen de jeugd (en van jeugd naar senioren), de bevolkingsgroei, de huidige wachtlijsten en de enorme populariteit van de sport. Oplossingen voor deze groeiende vraag naar hockeyruimte liggen in het beter gebruik maken van de huidige capaciteit én het creëren van meer ruimte (dus meer hockeyvelden). De geconstateerde tekorten zijn, op USHC na, allemaal van toepassing op zaterdag. Op zondag worden de velden aanzienlijk minder intensief gebruikt. Zoals in dit adviesrapport wordt aangegeven zijn de verenigingen en de KNHB druk bezig om de knelpunten op de wedstrijddagen te verkleinen door flexibeler te worden in de speeldagen en zo efficiënt mogelijk gebruik te maken van het tijdsframe waarin wedstrijden gespeeld mogen worden op een wedstrijddag. Deze initiatieven zullen echter onvoldoende zijn om de verwachte groei op te vangen. Willen we de wachtlijsten structureel oplossen en er voor zorgen dat alle kinderen die willen hockeyen ook kunnen hockeyen (zowel de verwachte groei áls de kinderen die nu op de wachtlijst staan), dan zullen er ook extra velden moeten worden aangelegd. In bijlage 1 (bladzijde 15) zijn door de KNHB en de verenigingen, op basis van het onderzoek van het Mulier Instituut, regio’s aangewezen waar de nood het hoogst is. Belangrijk is om met elkaar te kijken (verenigingen, gemeente en de KNHB) welke mogelijkheden er zijn om extra velden te realiseren en hoe deze velden inclusief de bestaande velden nog optimaler benut kunnen worden. 

Uitgever(s): Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB),

Download(s)

Adviesrapport Masterplan groot Utrecht

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB)

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

adviezen
hockey
ruimtelijke ordening
sportaccommodaties
sportbonden
sportinfrastructuur
sportvelden