Visie & Beleidsplein

Sport in Vlaanderen onderzocht

resultaten en aanbevelingen voor beleid en praktijk

Theeboom, M. (2016). Sport in Vlaanderen onderzocht: resultaten en aanbevelingen voor beleid en praktijk. Leuven / Den Haag: Acco.

De belangrijkste bevindingen van het Steunpunt Sport Vlaanderen staan beschreven in dit boek. In 17 hoofdstukken zijn de belangrijkste resultaten van elk onderzoek weergeven.

Een aantal onderwerpen uit dit boek:

  • Biedt vrijwilligerswerk in de sport ontwikkelingskansen voor jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties?
  • De transitie van junior naar senior in topsport 
  • Veranderingen in fysieke activiteit, sedentair gedrag en cardiorespiratoire fitheid zijn gerelateerd aan cardiometabole gezondheid
  • Wat zijn de effecten van gesuperviseerde hometrainerprogramma’s in residentiële zorgcentra?
  • Of en hoe moeten en kunnen lokale sportaanbieders inspelen op de trend van ‘sport light' (sporten in meer flexibele, niet noodzakelijk clubgebonden settings)
  • Schoolsport als springplank naar een actieve levensstijl
  • Kennis rond intersectoraal samenwerken om buurtsport-initiatieven effectiever te promoten
  • Werken in de sport voor kortgeschoolden
  • Het effect van sportevenementen op sportparticipatie

Uitgever(s): Acco,

Download(s)

Sport in Vlaanderen onderzocht : resultaten en aanbevelingen voor beleid en praktijk

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Marc Theeboom

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Vlaanderen
bewegingsonderwijs
intersectorale samenwerking
kwetsbare jongeren
onderzoeken
ouderen
sportbeoefening
sporten
talentherkenning
talentontwikkeling
trends
vrijwilligerswerk
woon-zorgcentra