Visie & Beleidsplein

Voortgangsrapportage monitor Sport en Bewegen in de Buurt 2016

Lindert, C. van, Pulles, I., & Poel, H. van der (2016). Voortgangsrapportage monitor Sport en Bewegen in de Buurt 2016. Utrecht: Mulier Instituut.

Met het programma Sport en Bewegen in de Buurt (SBB) wil het kabinet bereiken dat voor iedere Nederlander een passend sport- en beweegaanbod in de eigen buurt aanwezig is, dat bovendien veilig en toegankelijk is. Dit met als uiteindelijk doel om meer sportdeelname en een gezonde en actieve leefstijl te stimuleren. Het programma SBB heeft een looptijd van vier jaar (2012-2016), maar is inmiddels met twee jaar verlengd tot en met 2018. Het realiseren van een passend sport- en beweegaanbod is een lokale verantwoordelijkheid. Het kabinet wil daar met het programma SBB een positieve bijdrage aan leveren. In deze rapportage gaan de onderzoekers in op de stand van zaken met betrekking tot de inzet van middelen, het proces en uitgevoerde activiteiten, de bereikte resultaten en de effecten van het programma. Buurtsportcoaches en Sportimpulsprojecten zorgen voor meer en kwalitatief beter sport- en beweegaanbod in wijken, bij scholen en samenwerkende instellingen, zo is de ervaring van betrokkenen. Hun inzet vergt op bestuurlijk en beleidsmatig niveau gedachtevorming over sport- en beweegbeleid en wat dit moet opleveren, en zorgt op uitvoerend niveau voor verbindingen tussen diverse organisaties en professionalisering van de sportsector. Dit zijn de randvoorwaarden waaronder de landelijke doelstellingen van het programma Sport en Bewegen in de Buurt (kunnen) worden bereikt. 

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Download(s)

Voortgangsrapportage monitor Sport en Bewegen in de Buurt 2016

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Caroline van Lindert
Ine Pulles
Hugo van der Poel

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beweegstimulering
buurten
buurtsportcoaches
combinatiefunctionarissen
lichaamsbeweging
monitors
overheidsbeleid
sport en bewegen in de buurt
sportimpuls