Visie & Beleidsplein

Sport en bewegen in de buurt

bekendheid en tevredenheid

factsheet 2016/9

Pulles, I., & Lindert, C. van (2016). Sport en bewegen in de buurt: bekendheid en tevredenheid, factsheet 2016/9. Utrecht: Mulier Instituut.

Het kabinet wil met het programma SBB (Sport en Bewegen in de Buurt) realiseren dat voor iedere Nederlander een passend sport- en beweegaanbod in de eigen buurt aanwezig is. Om te achterhalen of meer mensen bekend zijn met sport- en beweegactiviteiten in de buurt en daaraan deelnemen, is in 2014 en 2016 een bevolkingsonderzoek uitgevoerd. De data zijn verzameld via het Nationaal Sportonderzoek (NSO). Over het algemeen laten de resultaten een vergelijkbaar beeld zien als bij de meting in 2014. Nog altijd weet een behoorlijk deel van de buurtbewoners niet of het afgelopen jaar sport- en beweegactiviteiten in hun buurt zijn georganiseerd. Wel lijken meer personen die op de hoogte zijn van dergelijk aanbod, ook daadwerkelijk aan de activiteiten deel te nemen.  

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Download(s)

Sport en bewegen in de buurt : bekendheid en tevredenheid : factsheet 2016/9

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Ine Pulles
Caroline van Lindert

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beweegstimulering
buurten
factsheets
sport en bewegen in de buurt