Visie & Beleidsplein

Buurtsportcoach

enquête gemeenteambtenaren sport

factsheet 2016/10

Roest, J.W. van der, Pulles, I., Lindert, C. van, Poel, H. van der, Cevaal, A., & Ginneken, Z.J.M.S. van (2016). Buurtsportcoach: enquête gemeenteambtenaren sport, factsheet 2016/10. Utrecht: Mulier Instituut.

Samen met acht hogescholen en met subsidie van het ministerie van VWS voert het Mulier Instituut een evaluatieonderzoek uit naar de lokale implementatie en opbrengsten van de regeling Brede impuls combinatiefuncties. Voor de uitkomsten van dit factsheet zijn gemeenteambtenaren met ‘sport’ in de portefeuille bevraagd over de manier waarop in hun gemeenten de regeling is vormgegeven en hoe tevreden zij zijn met de opbrengsten van de regeling. Alle Nederlandse gemeenten ontvingen een uitnodiging om deel te nemen aan het onderzoek, dat in samenwerking met de Vereniging Sport en Gemeenten is verstuurd. In totaal reageerden 255 van de 390 gemeenteambtenaren (respons: 65%). Zes daarvan gaven aan dat hun gemeente niet (meer) met de regeling werkt. De overige 249 ambtenaren gaven hun mening over de regeling. De resultaten zijn tevens verwerkt in de SBB Monitor 2016. Gemeenten zijn zeer tevreden over de regeling ‘Brede impuls combinatiefuncties’, zo blijkt uit het onderzoek. 92 procent van de gemeenten is tevreden over deelname aan de regeling, terwijl 84 procent tevreden is over de resultaten die buurtsportcoaches met hun werkzaamheden behalen.

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Download(s)

Buurtsportcoach : enquête gemeenteambtenaren sport : factsheet 2016/10

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Jan-Willem van der Roest
Ine Pulles
Caroline van Lindert
Hugo van der Poel
Astrid Cevaal
Zoë van Ginneken

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beweegstimulering
buurten
buurtsportcoaches
combinatiefunctionarissen
factsheets
gemeentelijk beleid
lokaal beleid
sport en bewegen in de buurt
sportbeleid