Visie & Beleidsplein

Sportimpuls, meting 2016

verdiepingsonderzoek naar de lokale uitvoering en opbrengsten van de Sportimpuls-projecten uit de rondes 2012, 2013, 2014 en 2015

Boers, E., Schuttert, I., & Steenbergen, J. (2016). Sportimpuls, meting 2016: verdiepingsonderzoek naar de lokale uitvoering en opbrengsten van de Sportimpuls-projecten uit de rondes 2012, 2013, 2014 en 2015. Ede: Kennispraktijk.

Deze rapportage betreft de vierde rapportage over de Sportimpuls, waarin projectleider en samenwerkingspartners van de Sportimpulsprojecten uit de ronde 2012, 2013, 2014 en 2015 aan het woord komen over hun Sportimpulsproject. Dit jaar heeft Kennispraktijk kwalitatief onderzoek gedaan naar de ervaringen met de sport- en beweegactiviteiten die door de landelijke subsidieregeling mogelijk zijn gemaakt. Mulier Instituut heeft voorafgaand aan het onderzoek meegedacht over de inhoud van de gespreksleidraad en na afloop meegelezen met de rapportage. In dit onderzoek is gekeken naar projecten uit de Sportimpuls regulier, Sportimpuls Kinderen Sportief op Gewicht (KSG) en de Sportimpuls Jeugd in Lage Inkomensbuurten (JILIB). De volgende onderzoeksvragen staan centraal:

  1. Hoe verloopt de uitvoering van de projecten in de ogen van projectleiders en samenwerkingspartners? 
  2. Wat zijn de ervaren succesfactoren en verbeterpunten?
  3. Welke effecten zien projectleiders en samenwerkingspartners op het sport- en beweeggedrag van de beoogde doelgroep en welke andere (neven)effecten zijn zichtbaar?
  4. Hoe krijgt de borging van deze projecten vorm na beëindiging van de subsidie? 

Uitgever(s): Kennispraktijk,

Download(s)

Sportimpuls, meting 2016 : verdiepingsonderzoek naar de lokale uitvoering en opbrengsten van de Sportimpuls-projecten uit de rondes 2012, 2013, 2014 en 2015

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Eralt Boers
Ingrid Schuttert
Johan Steenbergen

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beweegstimulering
buurten
gemeentelijk beleid
lokaal beleid
sport en bewegen in de buurt
sportbeleid
sportimpuls
sportimpuls jeugd in lage inkomensbuurten (jilib)
sportimpuls kinderen sportief op gewicht (ksg)