Visie & Beleidsplein

Richtlijnenhandboek economische impact

Oldenboom, E.R. (2016). Richtlijnenhandboek economische impact. Werkgroep Evaluatie Sportevenementen (WESP).

Dit nieuwe Richtlijnenhandboek Economische Impact versie 2.3 is volledig herzien en wijkt op een groot aantal punten af van de vorige versie 1.1. Deze versie vervangt de voorgaande versies. Voor de evaluatie van (sport)evenementen is het van belang een goed en betrouwbaar en standaard meetinstrument te hebben. Als dit meetinstrument op een uniforme wijze wordt toegepast, dan worden evenementen beter vergelijkbaar. Men kan dan de evaluatie-uitkomsten gebruiken in de dialoog met (potentiële) sponsors en andere stakeholders van het betreffende evenement. Dit draagt bij aan de verdere professionalisering en rendementsvergroting bij evenementenorganisaties. Het Richtlijnenhandboek biedt een erkend meetinstrument aan dat wordt aanbevolen aan partijen, die belang hebben bij de effectmeting van evenementen. Het is een initiatief van WESP, de Werkgroep Evaluatie Sportevenementen.

Uitgever(s): Werkgroep Evaluatie Sportevenementen (WESP),

Download(s)

Richtlijnenhandboek economische impact

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Egbert Oldenboom

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

economie
effectmeting
richtlijnen
sportevenementen
topsportevenementen