Visie & Beleidsplein

Samenvatting monitor brede impuls combinatiefuncties 2016 (over 2016)

rapportage

8-meting eerste tranchegemeenten, 7-meting tweede tranchegemeenten, 6-meting derde tranchegemeenten, 5-meting vierde tranchegemeenten, 4-meting vijfde tranchegemeenten, 3-meting zesde tranchegemeenten, 2-meting zevende tranchegemeenten, 1-meting achtste tranchegemeenten, 1-meting negende tranchegemeenten

Wajer, S., Werfhorst, K.J. van de, & Klaveren, S. van (2016). Samenvatting monitor brede impuls combinatiefuncties 2016 (over 2016): rapportage, 8-meting eerste tranchegemeenten, 7-meting tweede tranchegemeenten, 6-meting derde tranchegemeenten, 5-meting vierde tranchegemeenten, 4-meting vijfde tranchegemeenten, 3-meting zesde tranchegemeenten, 2-meting zevende tranchegemeenten, 1-meting achtste tranchegemeenten, 1-meting negende tranchegemeenten. Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

In de bestuurlijke afspraken over combinatiefuncties is afgesproken dat de VNG zorg draagt voor het monitoren van de hoeveelheid gerealiseerde combinatiefuncties ten gevolge van de impuls. Hiertoe wordt bij voorkeur jaarlijks een landelijk beeld opgesteld, waarbij de verdeling van de combinatiefuncties over de sectoren onderwijs, sport en cultuur en sinds 2012 ook andere sectoren zoals welzijn, zorg en kinderopvang wordt gevolgd. De VNG heeft BMC Onderzoek de opdracht verleend deze monitor uit te voeren. De resultaten worden in deze rapportage gepresenteerd. Het betreft de 8-meting eerste tranchegemeenten, de 7-meting tweede tranchegemeenten, de 6-meting derde tranchegemeenten, de 5-meting vierde tranchegemeenten, de 4-meting vijfde tranchegemeenten, de 3-meting zesde tranchegemeenten, de 2-meting zevende tranchegemeenten, de 1-meting achtste tranchegemeenten en de 1-meting negende tranchegemeenten.

Uitgever(s): Vereniging van Nederlandse Gemeenten, BMC Onderzoek,

Download(s)

Samenvatting monitor brede impuls combinatiefuncties 2016 (over 2016)

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Simon Wajer
Kees-Jan van de Werfhorst
Susan van Klaveren

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Impuls brede scholen, sport en cultuur
buurtsportcoaches
combinatiefunctionarissen
monitors
sport en bewegen in de buurt