Visie & Beleidsplein

De organisatie van de sport in Vlaanderen

vierde herziene editie

Bosscher, V. de, & Knop, P. de (2016). De organisatie van de sport in Vlaanderen: vierde herziene editie. Brussel: Uitgeverij VUPRESS.

Dit boek geeft een update van de structuren die de sport organiseren in Vlaanderen, nationaal en internationaal. Zowel vanuit de overheid als de private (georganiseerde) sportsector geeft het boek inzicht welke wettelijke bepalingen de sport in Vlaanderen richting geven en zo de maatschappelijke ontwikkelingen binnen en buiten de sportcontext beïnvloeden. Sport is immers onderhevig aan continue veranderingen. Dat geldt ook voor het beleid, en de achterliggende processen die het sportbeleid mede bepalen. Het boek is bedoeld als handboek voor studenten lichamelijke opvoeding en sportmanagement, maar richt zich ook uitdrukkelijk tot beleidsbetrokkenen, professionals en iedereen geïnteresseerd in de organisatie van het sportbeleid in Vlaanderen. Het werk wordt regelmatig geüpdatet.

Uitgever(s): Uitgeverij VUPRESS,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Veerle De Bosscher
Paul de Knop

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

België
Vlaanderen
sportbeleid
sportinfrastructuur