Visie & Beleidsplein

VSK monitor 2016

voortgangsrapportage actieplan ‘naar een veiliger sportklimaat’

Romijn, D., Kalmthout, J. van, & Breedveld, K. (2016). VSK monitor 2016: voortgangsrapportage actieplan ‘naar een veiliger sportklimaat’. Utrecht: Mulier Instituut.

In deze vierde VSK Monitor zijn de belangrijkste ontwikkelingen in het programma bijeengebracht. Evenals in eerdere jaren zijn hiervoor gegevens vanuit meerdere bronnen gebruikt. De cijfers laten zien dat het programma in zijn vijfde jaar nog volop in beweging is en allerminst is ‘stil gevallen’. Onomstotelijk is de aandacht voor het sociale klimaat op en rond de velden gegroeid. Het aantal betrokken verenigingen is verder gegroeid en hetzelfde geldt voor het aantal afgenomen interventies. Meer clubs nemen maatregelen en herkennen de noodzaak om iets aan het sociale klimaat te doen. In het amateurvoetbal is het aantal zwaardere excessen licht gedaald. Evenals bij vorige metingen zien de onderzoekers nog weinig invloed vanuit de ondernomen activiteiten op de ervaren veiligheid. Alleen in het voetbal is zichtbaar dat daar het aantal zwaardere excessen daalt. De onderzoekers nemen waar dat er meer aandacht is voor het sociale klimaat op en rond de velden, maar kunnen maar moeilijk vaststellen hoe dit klimaat daardoor ten positieve wordt beïnvloed. In 2016 is een begin gemaakt met het nader kanaliseren en focussen van de VSK-inzet. Die lijn zal ook in 2017 en 2018 worden voortgezet. Verder zal de borging van VSK in die laatste twee jaar punt van aandacht zijn. Minder ver zijn de vorderingen met de kennisontwikkeling rond VSK. Die kennisontwikkeling is vooralsnog te beperkt om op een ingewikkeld domein als het sociale klimaat verandering te kunnen bewerkstelligen.

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Download(s)

VSK monitor 2016 : voortgangsrapportage actieplan 'naar een veiliger sportklimaat'

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

David Romijn
Janine van Kalmthout
Koen Breedveld

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

monitors
normen en waarden
sociale netwerken
sociale veiligheid
sport (algemeen)
sportiviteit
veiligheid