Visie & Beleidsplein

Sportutopia

sociaalwetenschappelijk sportonderzoek tussen droom en daad

Scheerder, J., & Borgers, J. (2016). Sportutopia: sociaalwetenschappelijk sportonderzoek tussen droom en daad. Gent: Academia Press.

De sportende mens is niet meer weg te denken uit ons straatbeeld, noch van ons televisiescherm of van onze beleids- en onderwijsprogramma's. Deze ontwikkeling is ook onderzoekers niet ontgaan, waardoor het sociaalwetenschappelijke sport- en bewegingsonderzoek zich de voorbije decennia tot een volwaardig studiedomein heeft ontpopt. De kritische blik op de sociale, culturele en economische plaats van sport in onze maatschappij loopt ook als een rode draad doorheen de loopbaan van prof. dr. Bart Vanreusel, aan wie dit werk ter ere van zijn emeritaat wordt opgedragen. 'Sportutopia' bundelt bijdragen waarin idealen en illusies in en door sport kritisch bestudeerd worden. Thema's die de revue passeren worden vanuit vier invalshoeken belicht: een sociologische reflectie op sport en maatschappij, andersgeorganiseerde vormen van sportbeoefening, de instrumentele rol van sport en beweging en de maatschappelijke positie van topsport. De hoofdstukken in dit boek stellen niet alleen kritische vragen, maar geven ook wetenschappelijk onderbouwde antwoorden en bieden aanknopingspunten voor het sportbeleid. Beleidsmakers, verenigingsmanagers, marketeers en andere verantwoordelijkheden in en rond het sportveld zullen hierdoor inspiratie in dit boek vinden.

Uitgever(s): Academia Press,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Jeroen Scheerder
Julie Borgers

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.