Visie & Beleidsplein

Evaluatie en impact analyse programma Academische Werkplaatsen Publieke Gezondheid

Poortvliet, E.P., Lameris, P., & Pasman, H. (2015). Evaluatie en impact analyse programma Academische Werkplaatsen Publieke Gezondheid. Bosman & Vos.

In een periode van negen jaar (2005 t/m 2014) heeft ZonMw twee programma’s Academische Werkplaatsen Publieke Gezondheid uitgevoerd. Zowel ZonMw (opdrachtnemer) als het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (opdrachtgever) hadden behoefte aan een externe evaluatie en een impactanalyse. Bij de externe evaluatie waren de programmadoelstellingen het uitgangspunt en was de kernvraag hoe het programma is verlopen en of de beoogde resultaten zijn bereikt. De impactanalyse geeft een beeld welke beweging met de programma’s in gang is gezet, waar dit toe heeft geleid en of deze beweging ook na het programma doorgaat. Daarbij gaat het om impact op de kennisinfrastructuur in de publieke gezondheidzorg en om maatschappelijke impact. Bij maatschappelijke impact gaat het om veranderingen in beleid en praktijk. Maatschappelijke impact evalueren op gezondheidswinst viel buiten het kader van deze evaluatie. De resultaten van het onderzoek worden in deze rapportage gepresenteerd.

Uitgever(s): Bosman & Vos,

Download(s)

Evaluatie en impact analyse programma Academische Werkplaatsen Publieke Gezondheid

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Paul Poortvliet
Pim Lameris
Hekon Pasman

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beleid
deskundigheidsbevordering
effectmeting
evaluatie
gezondheid
infrastructuur
kennismanagement
kennisoverdracht
onderzoeken
samenwerking
wetenschappelijk onderwijs