Visie & Beleidsplein

Pesten op sportverenigingen

kwalitatief onderzoek naar de visie, aanpak en behoeften van combinatiefunctionarissen en vertrouwenscontactpersonen met betrekking tot pestgedrag bij kinderen van 6 tot 12 jaar op sportverenigingen in de gemeente Amsterdam

Wezel, G.B. van (2016). Pesten op sportverenigingen: kwalitatief onderzoek naar de visie, aanpak en behoeften van combinatiefunctionarissen en vertrouwenscontactpersonen met betrekking tot pestgedrag bij kinderen van 6 tot 12 jaar op sportverenigingen in de gemeente Amsterdam. Utrecht: Universiteit Utrecht.

Pesten is een maatschappelijk probleem dat in verschillende contexten voorkomt. Een ecologische aanpak, waarbij contexten samenwerken, blijkt effectief in de aanpak van pestgedrag. In dit onderzoek worden daarom negen combinatiefunctionarissen en negen vertrouwenscontactpersonen werkzaam op een sportvereniging bevraagd. Hun visie, aanpak en behoeften omtrent pesten bij kinderen van 6 tot 12 jaar wordt onderzocht. Combinatiefunctionarissen zijn werkzaam in zowel de school- als sportcontext en hebben hierdoor zicht op kinderen in beide contexten. Vertrouwenscontactpersonen kunnen in hun eerstelijnsfunctie met verschillende contexten in aanraking komen zoals jeugdzorg, school en gezin. De interviews zijn kwalitatief geanalyseerd en laten zien dat respondenten moeite hadden met het geven van een eenduidige definitie van pesten. Ook had men moeite met het inschatten van de prevalentie. Daarnaast bleek zowel de persoonlijke aanpak als de aanpak van de vereniging omtrent pesten onvolledig. Aanbevelingen richten zich op het trainen van trainers, combinatiefunctionarissen en vertrouwenscontactpersonen in het signaleren en aanpakken van pestgedrag en meer aandacht voor pesten in het curriculum van (sport-) opleidingen. Tenslotte is een aanbeveling om samenwerking tussen sportverenigingen, scholen en ouders te bevorderen om pesten adequaat en volgens de ecologische benadering aan te pakken.

Uitgever(s): Universiteit Utrecht,

Download(s)

Pesten op sportverenigingen : kwalitatief onderzoek naar de visie, aanpak en behoeften van combinatiefunctionarissen en vertrouwenscontactpersonen met betrekking tot pestgedrag bij kinderen van 6 tot 12 jaar op sportverenigingen in de gemeente Amsterdam

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Berdien van Wezel

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

buurtsportcoaches
combinatiefunctionarissen
kinderen
pesten
scripties
vertrouwenspersonen