Visie & Beleidsplein

Het gebruik van een sport endorser als promotiestrategie

een experimenteel onderzoek naar sport endorsers in de context van goede doelen-organisaties

Krom, D.J. de (2016). Het gebruik van een sport endorser als promotiestrategie: een experimenteel onderzoek naar sport endorsers in de context van goede doelen-organisaties. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam.

In dit onderzoek is er door middel van een online experiment onderzoek gedaan naar het gebruik van sport endorsement gekoppeld aan goede doelen. Er is onderzocht in hoeverre het gebruik van een bekende sporter invloed heeft op de attitude ten opzichte van het goede doel wanneer er rekening wordt gehouden met de eigen mate van sportiviteit van de ontvanger. De theorieën die centraal staan in het onderzoek zijn het Source credibility en Source attractiveness model, het Elaboration-likelihood model en het Meaning transfer model. Uit de resultaten blijkt dat er niet bewezen kan worden dat het gebruik van een bekende sport endorser, ten opzichte van een onbekende sport endorser, een positiever effect heeft op de attitude ten opzichte van het goede doel. Ook wanneer er rekening gehouden wordt met de modererende variabele eigen mate van sportiviteit, zijn er geen aanwijzingen gevonden dat het effect van de conditie op de attitude ten opzichte van het goede doel gemodereerd wordt door de eigen mate van sportiviteit. 

Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam,

Download(s)

Het gebruik van een sport endorser als promotiestrategie : een experimenteel onderzoek naar sport endorsers in de context van goede doelen-organisaties

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Dirk Jan de Krom

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

communicatie
marketing
promotiematerialen
scripties
topsporters