Visie & Beleidsplein

Bewegingsonderwijs, het beeld van ouders in 2015

factsheet 2016/13

Slot-Heijs, J., & Lucassen, J.M.H. (2016). Bewegingsonderwijs, het beeld van ouders in 2015: factsheet 2016/13. Utrecht: Mulier Instituut.

Bewegingsonderwijs op basisscholen staat veel in de belangstelling. Op dit moment vullen scholen bewegingsonderwijs deels op hun eigen manier in, omdat voor de lesfrequentie, lestijd en bevoegdheid van de leraar geen wettelijke normen zijn vastgesteld. Het belang van goed leren bewegen komt echter steeds weer naar voren. Daarom is de vraag wat de huidige hoeveelheid bewegingsonderwijs op scholen is en door wie dit wordt gegeven. Dit factsheet geeft inzicht in de huidige stand van zaken met betrekking tot deze gegevens vanuit het perspectief van ouders. De gegevens worden vergeleken met eerder onderzoek naar bewegingsonderwijs, zodat de ontwikkelingen goed in beeld blijven. Dit factsheet is gebaseerd op data uit de Leefstijlmonitor van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). In 2015 zijn door middel van een vragenlijst gegevens verzameld over leefstijl, waaronder over bewegen. 1.266 ouders hebben vragen beantwoord over de hoeveelheid bewegingsonderwijs die hun kind op de basisschool krijgt en wie het bewegingsonderwijs geeft. De huidige gegevens laten zien dat het beeld van ouders met betrekking tot lestijd bewegingsonderwijs van hun kind niet volledig overeenkomt met gegevens van scholen, maar bevoegdheid van de leerkracht wel.

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Download(s)

Bewegingsonderwijs, het beeld van ouders in 2015 : factsheet 2016/13

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Jorien Slot-Heijs
Jo Lucassen

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

bewegingsonderwijs
factsheets
ouders
primair onderwijs