Visie & Beleidsplein

5 jaar Naar een veiliger sportklimaat

terugblik en vooruitzichten

Renkema, B, Sommeren, D. van, & Naar een veiliger sportklimaat (2016). 5 jaar Naar een veiliger sportklimaat: terugblik en vooruitzichten. Naar een veiliger sportklimaat.

Afgelopen vijf jaar heeft de Nederlandse sport hard gewerkt aan een veiliger sportklimaat. Vele sportbonden, gemeenten en vooral sportclubs zetten zich in om sportiviteit en respect op en rond het sportveld te bevorderen. In dit magazine blikken verschillende sleutelfiguren en deskundigen terug op vijf jaar Naar een veiliger sportklimaat. De balans wordt opgemaakt: wat is bereikt en wat staat ons nog te doen. Dit magazine is een uitgave van het actieplan Naar een veiliger sportklimaat dat wordt uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en is opgezet om gewenst gedrag in en rondom de sport te stimuleren en ongewenst gedrag aan te pakken.

Uitgever(s): Naar een veiliger sportklimaat,

Download(s)

5 jaar Naar een veiliger sportklimaat: terugblik en vooruitzichten

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Bert Renkema
Dolf van Sommeren
Naar een veiliger sportklimaat

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Veilig Sportklimaat
evaluatie
normen en waarden