Visie & Beleidsplein

Marktonderzoek kennis omtrent de aansprakelijkheid bij sportverenigingen

Meij, H. van der (2016). Marktonderzoek kennis omtrent de aansprakelijkheid bij sportverenigingen. Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam.

In dit onderzoek is gepoogd de kennis omtrent de aansprakelijkheid van vertegenwoordigers van voetbal-, hockey-, tennis- en gymnastiekverenigingen in kaart te brengen en te kijken of er behoefte is aan meer kennis. De hoofdvraag voor dit onderzoek luidt dan ook: In welke mate heerst er bij de vertegenwoordigers van voetbal-, hockey-, tennis- en gymnastiekverenigingen in Nederland onzekerheid en/of onduidelijkheid over de aansprakelijkheid? Om antwoord te geven op de onderzoeksvraag is er een kwantitatief onderzoek uitgevoerd. Er zijn online vragenlijsten verstuurd naar vertegenwoordigers van de in de hoofdvraag genoemde sportverenigingen. Uit het onderzoek wordt duidelijk dat er een verschil tussen de vraag naar en het aanbod van kennis omtrent de aansprakelijkheid is, waarbij de vraag groter is dan het aanbod. Als antwoord op de hoofdvraag kan gesteld worden dat er een hoge mate van onduidelijkheid/onzekerheid is omtrent de aansprakelijkheid bij vertegenwoordigers van de onderzochte sportverenigingen. Waarbij bij gymnastiekverenigingen de meeste onduidelijkheid heerst. Vervolgonderzoek zou zich kunnen richten op verschillende manieren van het aanbieden van meer kennis omtrent de aansprakelijkheid.

Uitgever(s): Hogeschool van Amsterdam,

Download(s)

Marktonderzoek kennis omtrent de aansprakelijkheid bij sportverenigingen

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Hugo van der Meij

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

aansprakelijkheid
deskundigheidsbevordering
scripties
sportverenigingen