Visie & Beleidsplein

Bewegen door verbinden

sport en beweegvisie 2016 – 2020

gemeente Eindhoven

(2016). Bewegen door verbinden: sport en beweegvisie 2016 – 2020, gemeente Eindhoven. Eindhoven: Gemeente Eindhoven.

Deze sportvisie is geschreven als een beweging: Een beweging met, voor en door de stad. Vanuit de trends en ontwikkelingen en onze visie op sport en bewegen brengen we vier bewegingen op gang. Deze zijn als looplijnen uitgewerkt om zo nog meer beweging en vitaliteit in onze stad te realiseren. Om dit te bereiken gaan we samenwerken met de vele partners in stad. We gaan bewegen door te verbinden.  

Visie

We streven naar een vitale en actieve stad waarin voor alle Eindhovenaren ruimte is om te bewegen. In de hele stad zijn plekken die uitdagen en stimuleren om in beweging te komen. Bewegen kan op elk niveau en is mogelijk voor iedereen. Sport en bewegen is zowel een doel als middel en draagt op vele manieren bij aan het woon-, leef-, welzijns- en vestigingsklimaat in onze stad.

Uitgever(s): Gemeente Eindhoven,

Download(s)

Sport- en beweegvisie Eindhoven 2016 - 2020

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.


Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gemeentelijk beleid
gemeenten
sportbeleid
visiedocumenten