Visie & Beleidsplein

Veelbetekenende kansen

een kwalitatief onderzoek naar de bijdrage van het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds door de ogen van kinderen

Roest, J.W. van der, Scholten, V., & Elling, A. (2016). Veelbetekenende kansen: een kwalitatief onderzoek naar de bijdrage van het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds door de ogen van kinderen. Utrecht: Mulier Instituut.

Het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds bieden kinderen in gezinnen die leven rond het bestaansminimum de kans om aan sportieve of culturele activiteiten deel te nemen. Sinds 1999 zijn deze fondsen actief om de contributie van de sportvereniging of de culturele instelling te betalen, wanneer hun ouders of verzorgers dat niet kunnen. Dit onderzoek biedt inzicht in de bijdrage die de sport- of cultuurdeelname heeft aan de ontwikkeling van kinderen. De onderzoekers hebben hiervoor 23 kinderen geïnterviewd en hen gevraagd naar de wijze waarop zij hun sport- of cultuurdeelname beleven. Door gebruik te maken van de narratieve onderzoeksmethode, komt het eigen perspectief van het kind en de betekenissen die het geeft aan het eigen levensverhaal naar voren. Hierbij hebben de onderzoekers kinderen plaatjes voorgelegd om te vertellen over zichzelf, hun thuissituatie, school, vrije tijd en hun sport- of cultuurdeelname. Alle kinderen geven aan dat sport of cultuur in hun beleving aan zelfontplooiing bijdraagt. Het sport- of cultuurlidmaatschap zorgt ervoor dat kinderen zich niet vervelen en spoort hen aan om door te zetten en doelen te stellen.

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Download(s)

Veelbetekenende kansen : een kwalitatief onderzoek naar de bijdrage van het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds door de ogen van kinderen

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Jan-Willem van der Roest
Vera Scholten
Agnes Elling

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

armoede
cultuur
jeugd
jeugdsport
kinderen
lidmaatschappen
maatschappelijke ontwikkeling
sociaal-economische positie
sport (algemeen)
sportbeoefening
sportstimulering