Visie & Beleidsplein

Tarievennota sportaccommodaties

tarievennota sportaccommodaties Súdwest Fryslân

Tarievennota sportaccommodaties: tarievennota sportaccommodaties Súdwest Fryslân. Gemeente Súdwest fryslân.

Doel van deze nota is het harmoniseren van de tarieven voor de gemeentelijke binnen- en buitensportaccommodaties.

 

Deze nota heeft alleen betrekking op sportaccommodaties die de gemeente verhuurt of in gebruik geeft. Voor de binnensport gaat het om:

  • 6 gymzalen (Arum, Hindeloopen, Parrega, Sneek (2) en Witmarsum)
  • 1 sportzaal (IJlst, inclusief sport-/cultuurzaal)
  • 2 sporthallen (Bolsward en Workum)

Voor de buitensport betreft het:

  • 1 fierljepaccommodatie (IJlst)
  • 1 hockeyaccommodatie (Sneek)
  • 1 korfbalaccommodatie (Bolsward)
  • 21 voetbalaccommodaties
  • 25 kaatsvelden

Bovengenoemde buitensporten behoren tot de zogenaamde A-categorie. In de beleidsnota staat dat de gemeente voor de categorie A sporten een realiserende en faciliterende taak heeft. Daaronder valt ook het beschikbaar stellen van een accommodatie. Voor de overige sporten heeft de gemeente geen faciliterende rol. Deze accommodaties, zoals tenniscomplexen en ijsbanen, zullen worden overgedragen aan de (hoofd)gebruikers. Tot die tijd gelden voor deze accommodaties nog de huidige gebruikstarieven. De gemeentelijke accommodaties die geëxploiteerd worden door derden, zoals de stichting SEOSS in Sneek, vallen buiten deze notitie omdat de gemeente de gebruikstarieven voor deze accommodaties niet vaststelt.

Uitgever(s): Gemeente Súdwest fryslân,

Download(s)

Tarievennota sportaccommodaties Súdwest Fryslân

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.


Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gemeenten
sportaccommodaties
tarieven