Visie & Beleidsplein

Procesevaluatie Bewegen op recept

een leefstijlinterventie onder regie van SportID en GHC4

ervaringen van zorg- en sportprofessionals en deelnemers in de gemeente Nieuwegein

Collard, D.C.M., & Veninga, M. (2016). Procesevaluatie Bewegen op recept: een leefstijlinterventie onder regie van SportID en GHC4, ervaringen van zorg- en sportprofessionals en deelnemers in de gemeente Nieuwegein. Utrecht: Mulier Instituut.

Bewegen op recept is een unieke interventie die ingezet wordt binnen de gezondheidszorg om mensen met (een verdenking op of bewezen) beweegarmoede die gebaat zijn bij meer bewegen, te bereiken. Patiënten die zich melden bij de huisarts, praktijkondersteuner of fysiotherapeut worden door de zorgverleners doorverwezen naar beweegactiviteiten georganiseerd door sportprofessionals in de wijk. In deze rapportage worden de volgende onderzoeksvragen beantwoord:

  • Wat zijn de ervaringen van zorgprofessionals (huisartsen, praktijkondersteuners, fysiotherapeuten) met het doorverwijzen naar Bewegen op recept?
  • Wat zijn de ervaringen van sportprofessionals met Bewegen op recept?
  • Wat zijn de ervaringen van deelnemers van Bewegen op Recept?
  • Wat zijn de verbeterpunten voor Bewegen op recept die door zorgprofessionals, sportprofessionals en deelnemers worden benoemd?

Professionals zijn over het algemeen (zeer) enthousiast over en tevreden met Bewegen op recept. De meeste deelnemers ervaren positieve effecten van bewegen zoals fitter voelen, energieker zijn en minder lichamelijke klachten. Ook benoemen deelnemers dat zij via Bewegen op recept nieuwe sociale contacten opdoen. De aanpak bereikt een specifieke groep mensen met een verdenking op of bewezen beweegarmoede die bij meer bewegen gebaat zijn. Deze doelgroep wordt niet vaak door andere sportstimuleringsprogramma’s bereikt. Uit dit onderzoek blijkt een aantal verbeterpunten waarmee de aanpak beter kan worden ingezet en mogelijk effectiever zal zijn. 

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Download(s)

Procesevaluatie Bewegen op recept : een leefstijlinterventie onder regie van SportID en GHC4 : ervaringen van zorg- en sportprofessionals en deelnemers in de gemeente Nieuwegein

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Dorine Collard
Marleen Veninga

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beweegstimulering
evaluatie
gezonde leefstijl
gezondheid
interventies
zorg