Visie & Beleidsplein

De waardenvolle club

het besturen en managen van publieke waardencreatie in voetbalorganisaties

Eekeren, F. van (2016). De waardenvolle club: het besturen en managen van publieke waardencreatie in voetbalorganisaties. Utrecht: Universiteit Utrecht.

Leden, supporters, sponsors, overheden, maatschappelijke organisaties en media verwachten in toenemende mate dat voetbalorganisaties bijdragen aan publieke vraagstukken. Als gevolg dienen voetbalbestuurders en -managers nu ook, naast sportieve, culturele en zakelijke waarden, publieke waarden te creëren. Dit stelt hen voor de nodige problemen. In dit proefschrift constateert Frank van Eekeren dat in de praktijk zich twee typen voetbalorganisaties aftekenen: de Zakelijke Club, waarin een kritische houding bestaat ten aanzien van publieke waardencreatie, en de Open Club, waar de nadruk op publieke waardencreatie de creatie van sportieve, culturele en zakelijke waarden onder druk zet. Hij voegt een alternatief ideaaltype toe: de Waardenvolle Club. Hierin wordt de centrale dienst (het voetbal) beschouwd als waardencreator - en niet als product of middel - en vindt sturing plaats op basis van verantwoordelijkheid en reflectie. De Waardenvolle Club reikt handvatten aan voor het handelen van bestuurders en managers van voetbalorganisaties en andere hybride dienstverlenende organisaties.

Naast dit proefschrift is er ook een website gelanceerd, met een animatiefilmpje.

Animatiefilmpje over de Waardenvolle club

Uitgever(s): Universiteit Utrecht,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Frank van Eekeren

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

besturen
proefschriften
sportmanagement
sportorganisaties
voetbal