Visie & Beleidsplein

Green deal sportvelden 2020

samen op weg naar een duurzame toekomst

Mol, R. de, Otten, R., & Kempenaar, C. (2014). Green deal sportvelden 2020: samen op weg naar een duurzame toekomst. Houten: BSNC Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek.

In september kondigde staatssecretaris Mansveld van het ministerie van Infrastructuur en Milieu haar voornemen aan om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op sport- en recreatieterreinen in 2017 geheel te verbieden. In het overleg dat Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek (BSNC) met staatssecretaris Mansveld mochten hebben, licht zij haar standpunt en advies toe. Onderzoek wijst uit dat een verbod niet haalbaar is, een enorme kostenverhogend effect voor eigenaren of beheerders van sportvelden en golfbanen heeft en iedere vorm van innovatie en inzet van marktpartijen teniet doet. Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen neemt dan zelfs toe. Als alternatief werkt BSNC een Green Deal Sportvelden uit, dat partners en zusterorganisaties ondersteunen. Daarmee anticipeert men op Europese regelgeving voor ‘Integrated Pest Management' (IPM) en wordt Nederland zelfs koploper op dit gebied. Een Green Deal Sportvelden stimuleert verduurzaming, wetenschappelijke onderbouwing van een verantwoord beheer en verduurzaming van sportvelden, kostenefficiency en samenwerking binnen en eigen verantwoordelijkheid van de sector. In dit rapport actualiseert BSNC het gebruik van gewasbescherming op sportvelden en onderbouwt zij de Green Deal.

Uitgever(s): BSNC Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek,

Download(s)

Green deal sportvelden 2020

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Ron de Mol
Ralph Otten
Corné Kempenaar

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

duurzaamheid
sportaccommodaties
sportvelden