Visie & Beleidsplein

Ruimte voor sport

beleidsuitgangspunten en financieringsopties sportaccommodaties Breda

(2014). Ruimte voor sport: beleidsuitgangspunten en financieringsopties sportaccommodaties Breda. Breda: Gemeente Breda.

In deze nota worden verschillende aspecten van de gemeentelijke sportaccommodaties in een meerjarenperspectief beschreven. Hiermee worden de uitgangspunten en ambities uit de nota Sportimpuls Breda (2011) nader uitgewerkt en is de basis voor nieuw sportaccommodatiebeleid gelegd. De hoofddoelstelling van het sportaccommodatiebeleid is het realiseren en in stand houden van voldoende kwalitatief hoogwaardige binnen- en buitensportaccommodaties, toegankelijk voor alle doelgroepen en gericht op multifunctioneel gebruik. Dit wordt vormgegeven vanuit een stedelijk perspectief en met aandacht voor de maatschappelijke functie van sport. Daarbij zijn de beperkter wordende financiële armslag van de gemeente en een structureel tekort op het onderhoudsbudget voor sport zaken om rekening mee te houden.

Uitgever(s): Gemeente Breda,

Download(s)

Ruimte voor sport

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.


Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

sportaccommodaties