Visie & Beleidsplein

Regionale sportvisie Noord- Veluwe Sport!

visie en ambities 2020

(2013). Regionale sportvisie Noord- Veluwe Sport!: visie en ambities 2020. Harderwijk: Regio Noord-Veluwe.

Voor u ligt het samenwerkingsprogramma Noord-Veluwe Sport!. Aan het tot stand komen van deze regionale visie op sport en bewegen werken mee de regiogemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Putten, evenals de gemeenten Heerde en Hattem die met de Noord-Veluwe meedoen aan het Regiocontract 2012-2015. De samenwerking tussen de gemeenten wordt in dit programma geprojecteerd op sport en bewegen. Het beleidsprogramma van de provincie ‘Gelderland Sport!’ is de inspiratie en katalysator geweest om gezamenlijk na te denken over samenwerkingsmogelijkheden gericht op het bevorderen van vitaliteit, excellente prestaties en de economische impact, door middel van sport in de regio.

Uitgever(s): Regio Noord-Veluwe,

Download(s)

Regionale sportvisie Noord- Veluwe Sport! Visie en ambities 2020

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.


Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beleidsnota's
fitheid
gemeenten