Visie & Beleidsplein

Sportief werken aan je gezondheid

beleidsnota sport 2015 - 2018

(2015). Sportief werken aan je gezondheid: beleidsnota sport 2015 - 2018.

Enschede en sport zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Maar liefst 82% van de Enschedese bevolking vindt zelf actief sporten een leuke bezigheid. Bij de jeugd is dat zelfs 90%. Bovendien draagt sporten bij aan een betere gezondheid en sociale contacten. De gemeente Enschede zet sport in als middel bij gezonde leefstijl, sociale binding, talentontwikkeling, onderwijs, participatie en zorg. Want: sport helpt ook de samenleving vooruit!

In de sportnota 2015-2018 “Sportief werken aan je gezondheid!” is aangegeven welke doelen de gemeente nastreeft in het sportbeleid, welke uitgangspunten belangrijk zijn en wat zij de komende jaren gaat doen op het gebied van sport.

De sportnota is vervat in een film. Deze film kunt u bekijken op de website. Daarnaast vind u hier een korte samenvatting van de sportnota.

Uitgever(s): Gemeente Enschede,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.


Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.