Visie & Beleidsplein

Aangepast sporten in Noord-Brabant: Sportagenda 2016-2019

input voor een gezamenlijk plan van aanpak

Scholten, V., Lammertink, N., Lindert, C. van, & Hover, P. (2016). Aangepast sporten in Noord-Brabant: Sportagenda 2016-2019: input voor een gezamenlijk plan van aanpak. Utrecht: Mulier Instituut.

Medio 2016 heeft de provincie Noord-Brabant nieuw sportbeleid vastgesteld. De provincie heeft in het kader van dit nieuwe beleid onderzoek laten uitvoeren door het Mulier Instituut. Op het gebied van aangepast sporten voerde het Mulier Instituut drie deelonderzoeken/-activiteiten uit: een scan van nationale en internationale literatuur over aangepast sporten, de begeleiding van inspiratiesessies aangepast sporten en een belronde onder Brabantse sportloketten. De resultaten van deze deelonderzoeken/-activiteiten zijn voor de provincie input voor het opstellen van een gezamenlijk actieplan aangepast sporten Brabant.

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Download(s)

Aangepast sporten in Noord-Brabant: Sportagenda 2016-2019 : input voor een gezamenlijk plan van aanpak

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Vera Scholten
Nienke Lammertink
Caroline van Lindert
Paul Hover

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Noord-Brabant
gehandicaptensporten
provinciaal beleid
provincies
sportbeleid
sporten met een beperking