Visie & Beleidsplein

Handreiking bij protocol verhuur sportaccommodaties

(2015). Handreiking bij protocol verhuur sportaccommodaties. Den Haag: Vereniging Sport en Gemeenten.

Deze handreiking biedt een aanvulling c.q. verdieping ten aanzien van Protocol Verhuur Sportaccommodaties en de bijbehorende modellen. Dat wil zeggen, een overzicht van de belangrijkste risico's en aandachtspunten in het kader van het sluiten van huurovereenkomsten met betrekking tot sportaccommodaties.

In deze handreiking wordt naar aanleiding van het model ’Huurovereenkomst sportaccommodatie’, het model ‘Aanvraagformulier’ en ‘Bevestigingsformulier’, het model ‘Algemene Voorwaarden’ en het model ‘Huis- en gedragsregels’ ingegaan op de verschillende risico's en aandachtspunten, waarbij de focus ligt op het contracteren en aansprakelijkheidsrisico's voor de gemeente. Daarnaast wordt een handreiking gegeven voor wat betreft de praktische kant van hanteren van de modellen.

Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten,

Download(s)

Handreiking bij Protocol Verhuur Sportaccommodaties

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.


Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

huur en verhuur
risico's
risicoanalyses
sportaccommodaties